Okresy zapisowe do Medicare po Polsku

Okresy Zapisów do Medicare

  • ✅ Wstępny Okres Rejstracji
  • ✅ Doroczny Okres Wyborczy
  • ✅ Powszechny okres rejstracji
  • ✅ Okres Wyborczy do Medicare Advantage