PYtania Medicare po Polsku

Czym jest Ubezpieczenie Medicare?

Medicare jest to federalny program ubezpieczenia zdrowotnego dla Seniorów w Ameryce.

Otrzymywać Medicare może osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ma ukończone 65 lat
  • jest uprawniona do renty inwalidzkiej przez 2 lata
  • cierpiące na niektóre choroby śmiertelne takie jak schyłkowa niewydolność nerek (ESRD) lub stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Medicare jest dostępne dla obywateli amerykańskich i legalnych rezydentów.

Legalni rezydenci mogą się ubiegać o Medicare jeżeli posiadają zieloną kartę przez 5 lat lub więcej oraz mieszkają na terenie Stanów przez minimum 5 lat.

Aby kwalifikować się na Medicare czyli być “w pełni ubezpieczonym” osoba lub małżonek musi pracować w USA i opłacać podatki Medicare przez minimum 40 kwartałów (10 lat). Gwarantuje to darmową część A. Za części B i D trzeba opłacać składki, i nie jest wymagany staż pracy.

Oryginalne Medicare składa się z dwóch części:

  • Część A - ubezpieczenie szpitalne
  • Część B - ubezpieczenie medyczne

Podstawowe pokrycie Medicare opłaca tylko część kosztu opieki medycznej w szpitalu, placówce opieki zdrowotnej czy w gabinecie lekarskim, dlatego ważne jest zrozumienie pokryć oraz innych metod otrzymywania swoich świadczeń Medicare takich jak plany Medicare Advantage (Plany Przewagowe Medicare).

Agencją rządową odpowiedzialną za program Medicare jest Urząd "The Centers for Medicare & Medicaid Services".

Masz prawo do Medicare. Co teraz? Jak się zapisać?

Historia Medicare

Debata na temat powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego dla Amerykanów sięga roku 1912. Kiedy to o urząd prezydenta ubiegał się Teddy Roosevelt, i był to jeden z punktów jego kampanii wyborczej. Jego pomysł nie zyskał w tym czasie na popularności i dopiero prezydent Harry Truman rozpowszechnił go. Pomysł. Postulował on o utworzenie federalnego programu ubezpieczeń zdrowotnych, który opłaciłby koszty opieki medycznej takie pobyt w szpitalu, wizyty u lekarza, badania, jak również opiekę dentystyczną.

Truman walczył bezskutecznie o utworzenie systemu opieki zdrowotnej przez 20 lat. Po nim prezydent John F. Kennedy również bez skutku próbował utworzyć system opieki medycznej w USA. Udało się go dopiero wprowadzić w 1965 prezydentowi Lyndon B. Johnson. Pierwszymi osobami które otrzymały Medicare był prezydent Truman i jego żona. Przed rokiem 1965, krajowe notowania podawały że 56% Amerykanów powyżej 65 roku życia nie miało ubezpieczenia zdrowotnego.

W roku 1972 prezydent Richard M. Nixon podpisał pierwszą główną poprawkę do Medicare. Ustawa rozszerzyła ubezpieczenie dla osób poniżej 65-go roku życia które są niepełnosprawne oraz osoby ze schyłkową niewydolnością nerek.

W latach 80-tych Kongres obłożył regulacjami plany dodatkowe do Medicare. Do rosnącej listy świadczeń Medicare dołożono pokrycie na hospicjum. Próbowano uchwalić poprawkę o katastroficznym ubezpieczeniu Medicare, które limitowałoby maksymalny udział własny. Po sprzeciwach z różnych grup seniorów, limitu nigdy nie wprowadzono, ponieważ wiązało się to ze wzrostem składek ubezpieczeniowych. Do dnia dzisiejszego Medicare nie ma ograniczenia na udział własny kosztów medycznych.

W latach 90-tych rozszerzano Medicaid dla osób o niskich dochodach. Wprowadzono programy Medicare Advantage. Od 2006 wprowadzono prywatne plany na leki odbierane w aptece. A w 2010 Ustawa o Przystępnej Opiece Zdrowotnej, popularnie nazywana Obamacare, wprowadziła szereg prowizji i poprawek mających na celu ograniczenie kosztów Medicare, oraz ulepszeniu i usprawnieniu całego systemu usług zdrowotnych.