Plany Medicare po Polsku

Rodzaje Planów Ubezpieczeniowych w Medicare

Oryginalne Medicare nie pokrywa całości kosztów leczenia i opieki zdrowotnej. Istneją jednak różnego rodzaju plany dodatkowe i programy które zabezpieczają nas przed nie limitowanym udziałem własnym. Należą do nich:

Plany Uzupełniające Medicare

Polisa "Uzupełniająca Medicare" zwana także Medigap jest prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które ma za zadanie wypełnia oryginalnego Medicare.

Oznacza to, że pomaga ono zapłacić część kosztów opieki zdrowotnej, które Oryginalny Medicare nie pokrywa. Do tych „luk” nalezy między innymi udziały własne oraz współpłacenia.

Jeżli masz Oryginalne Medicare i polisę Medigap, oznacza to że Medicare zapłaci zatwierdzone limity na koszty opieki zdrowotnej, a następnie polisa Medigap zapłaci swoją część pokrycia.

Polisa Medigap różni się od Planu Advantage, ponieważ Plan Advantage i Medicare są metodą w jaki sposób otrzymujemy pokrycie, natomiast Medigap jest tylko dodatkiem do ubezpieczenia Medicare.

Każda polisa Medigap musi stosować się do prawa federalnego i stanowego, które jest stworzone aby chronić beneficjentów. Polisa ta ma obowiązek wyraźnego zaznaczenia, że jest to polisa uzupełniająca Medicare. Firmy ubezpieczeniowe w większości stanów, mogą sprzedawać tylko ujednolicone polisy oznakowane literami od A do N. Każda taka polisa musi oferować ten sam zestaw pokryć, nieważne w której firmie jest wykupiona. Koszt jest najczęściej jedyną różnicą pomiędzy polisami Medigap.

Plany Medicare Advantage (Część C)

Osoby korzystające z ubezpieczenia części A i B, mogą przystąpić do planu Medicare Advantage. Plan Medicare Advantage jest oferowany przez firmy prywatne i jest zatwierdzony przez Medicare. Osoba korzystająca z jednego z tych planów nie może mieć polisy Medigap. Plany Medicare Advantage obejmują dodatkowy zestaw świadczeń, na przykład dodatkowe dni pobytu w szpitalu po wykorzystaniu liczby dni przewidzianych przez ubezpieczenie Medicare.

Plan Medicare Advantage nie jest planem uzupełniającym do Medicare. Jest to alternatywny sposób otrzymywania swoich świadczeń Medicare. W wolnym tłumaczeniu możemy ten plan nazwać „planem przewagowym Medicare”, ponieważ każdy plan musi zawierać minimum świadczenia oryginalnego Medicare plus dodatkowy zestaw świadczeń.

Plany na lekarstwa Medicare (Część D)

Plany refundacji leków na receptę w ramach ubezpieczenia Medicare (Część D)

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie szpitalne Medicare (Część A), ubezpieczenie medyczne (Część B) lub Plan Medicare Advantage (Część C) ma prawo do przystąpienia do planu refundacji leków na receptę (Part D). Przystąpienie do planu refundacji na receptę w ramach ubezpieczenia Medicare jest dobrowolne, i wtedy ubezpieczony płaci dodatkową comiesięczną składkę ubezpieczeniową. Niektórzy beneficjenci o wyższych dochodach będą musieli płacić wyższe składki miesięczne ubezpieczenia części D.

Osoba ubezpieczająca się może poczekać z przystąpieniem do ubezpieczenia Medicare części D, jeżeli posiada inne ubezpieczenie zapewniające refundację leków na receptę, ale jeżli nie posiada takiego ubezpieczenia, które jest co najmniej tak korzystne jak ubezpieczenie Medicare, będzie musiała zapłacić karę, jeżli poczeka z przystąpieniem. Karę tą będzie trzeba płacić tak długo, jak długo będzie korzystać z planu refundacji leków na receptę Medicare.

Osoby nowo uprawnione do świadczeń w ramach ubezpieczenia Medicare mogą przystępować do niego w pierwszym dostępnym dla nich terminie rejestracji lub corocznie w uzgodnionym terminie w okresie od 15 października do 7 grudnia. Oficjalna data rejestracji to 1 stycznia nadchodzącego roku. W niektórych sytuacjach dostępne będą również dodatkowe terminy przystąpowania do ubezpieczeń.