2021 Składki i Plany Medicare

Zapisy do Medicare po Polsku

Co roku od 15 października do 7 grudnia trwa otwarty okres zapisów do planów Medicare Advantage i programów na lekarstwa w Medicare. W tym okresie każdy beneficjent Medicare może zmienić plan. Okres ten dotyczy osób obecnie otrzymujących świadczenia Medicare. Osoby nowo uprawnione do świadczeń Medicare mogą się o nie starać w trakcie roku, i mają one specjalne okresy zapisowe.

Na rok 2021 seniorzy w Illinois mają do wyboru 31 różnych planów na lekarstwa. Ceny leków w ameryce należą do najwyższych na świecie, a plany Medicare na leki (część D) pokrywają tylko część ceny leków. Każdy plan posiada listy pokrytych leków, i dzieli je najczęściej na 5 kategorii. Dlatego dla każdego emeryta odbierającego leki ważne jest coroczne zweryfikowanie planu.

Plany Medicare Advantage łączą w sobie część szpitalną i medyczną, oraz mogą zawierać ubezpieczenie na leki. Programy te są tworzone na podstawie obszarów powiatowych. W Illinois w ostatnich dwóch latach znacznie przybyło nam tego typu programów. Szczególnie w aglomeracji Chicagowskiej, do której należą powiaty Cook, Dupage, Kane, Mchenry i Lake, doszło wiele dobrych planów, a wśród nich plany Medicare Advantage typu PPO o składce $0.

Otwarty okres zapisowy nie dotyczy Medicare Supplements, czyli planów dodatkowych do Medicare. Plany dodatkowe można zmieniać przez cały rok, jednak dobrze przejrzeć swoje opcje w otwartym okresie zapisowym bo wtedy możemy zmienić metodę otrzymywania swoich świadczeń Medicare. Aby wykupić polisę uzupełniającą do Medicare trzeba się zakwalifikować pod względem stanu zdrowia. Tylko we wstępnym okresie zapisów, który zazwyczaj trwa 6 miesięcy od rozpoczęcia Medicare części B kwalifikujemy bez pytań do planów dodatkowych.

2021 Składki Medicare wzrosną o 2.7%

The Centers for Medicare and Medicaid Services oficjalnie ogłosiło nowe stawki za ubezpieczenie Medicare na rok 2021. Składki wzrosną około 2.7% i odczuje je w przybliżeniu 70% beneficjentów.

Standardowa składka za część B wyniesie $148.50 na miesiąc, co daje podwyżkę $3.90 w stosunku do roku 2020, gdzie składka standardowa wynosi $144.60 dla większości emerytów.

Pierwszy udział własny części B również się podniesie o $5 w skali roku. Seniorzy z dochodem powyżej $88,000 na osobę lub $176,000 na parę zapłacą podwyższone składki, których rozpisanie kosztów na rok 2021 podajemy w załączonych tabelach

Część B - Ubezpieczenie Medyczne

Pokrywa koszt wizyt lekarskich, testy medyczne, zabiegi chirurgiczne i ambulatoryjne, wizyty na izbie przyjęć (emergency), karetkę ratunkową, oraz wiele urządzeń i sprzętów medycznych

Zmiany w kosztach 2021 2020
Standardowa składka miesięczna $148.50* $144.60*
Deductible - pierwszy udział własny $203 $198

*składki dla osób z dochodem rocznym poniżej $88,000 na osobę i $176,000 na małżeństwo

Część A - Ubezpieczenie Szpitalne

Obejmuje ono hospitalizację, wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską i niektóre domowe usługi opieki zdrowotnej. Pierwszy udział własny za pobyt w szpitalu zwiększy się o $76 w stosunku do roku 2020. Aby otrzymać część A Medicare trzeba mieć rozliczonych minimalnie 20 kwartałów podatkowych. W roku 2021 osoby które mają rozliczonych 20-29 kwartałów mogą wykupić część A za $471 na miesiąc, z rozliczeniem 30-39 kwartałów za $259 na miesiąc. Większość beneficjentów Medicare kwalifikuje się na darmową cześć A ze względu na wypracowany staż pracy, są to osoby które odprowadzały odpowiednie podatki przez minimum 40 kwartałów.

Zmiany w kosztach 2021 2020
Hospitalizacja dzień 1-60 $1,484 $1,408
Opłata za dzień 61-90 $371 $352
Opłata za dzień rezerwowe (60 dni) $742 $704
Za dzień pobytu w placówce rehabilitacyjnej $185.50 $176.00

Składka miesięczna za Część B w zależności od dochodów

Standardowa składka miesięczna jest oparta na podstawie dochodu sprzed dwóch lat. W 2021 liczy się dochód z rozliczenia podatkowego za rok 2019. Składka podstawowa za część B wynosi $148.50 na osobę która zarobiła mniej niż $88,000 i małżeństwo które w roku 2019 miało poniżej $176,000 na rozliczeniu podatkowym. Szczegółowe rozpisanie składek miesięcznych i przedziałów dochodowych znajduje się w tabeli:

Przedział dochodowy
osoby samotnej
Przedział dochodowy
małżeństwa
Składka
Część B
Mniej niż $88,000 Mniej niż $176,000 $148.50
$88,000 - $111,000 $176,000 - $222,000 $207.90
$111,000 - $138,000 $222,000 - $276,000 $297.00
$138,000 - $165,000 $276,000 - $330,000 $386.10
$165,000 - $500,000 $330,000 - $750,000 $475.20
Ponad $500,000 Ponad $750,000 $504.90

Składki Miesięczne za Część D

Osoby o wyższych dochodach muszą również dopłacać do planów na lekarstwa z Medicare - czyli część D.

Przedział dochodowy
osoby samotnej
Przedział dochodow
małżeństwa
Dopłata do
Części D
Mniej niż $88,000 Mniej niż $176,000 Składka za plan
$88,000 - $111,000 $176,000 - $222,000 Składka + $12.30
$111,000 - $138,000 $222,000 - $276,000 Składka + $31.80
$138,000 - $165,000 $276,000 - $330,000 Składka + $51.20
$165,000 - $500,000 $330,000 - $750,000 Składka + $70.70
Ponad $500,000 Ponad $750,000 Składka + $77.10

Osoby na Medicare z niewielkim majątkiem i dochodami mogą się kwalifikować na różne rodzaje Pomocy Dodatkowej - Extra Help, które pomagają w opłatach składek i różnego rodzaju udziałów własnych.