Zmiana Planu Medicare po Polsku

Czy warto zmienić plan Medicare?

Często mamy ten sam plan Medicare przez lata, nie kwestionując czy jest on dla nas najlepszy. Może to być błąd. Nasze potrzeby odnośnie opieki zdrowotnej zmieniają się z wiekiem i zmiana polisy ubezpieczeniowej może być dla nas korzystna.

Co roku w planach ubezpieczeniowych Medicare zmieniają się pokrycia, limity i składki. Najważniejszą rzeczą jest wybranie odpowiedniej metody otrzymywania świadczeń oraz Planu Medicare dla Ciebie.

Świadczenia Medicare możemy otrzymywać poprzez Oryginalne Medicare + Medicare Dodatek, albo poprzez Medicare Advantage (Plan Przewagowy)

W każdej kategorii jest wiele polis Medicare, jeżeli chcesz dokładnie je porównać, prosimy o kontakt.

Kiedy można zmienić Medicare

Plany dodatkowe do Medicare, które nazywamy też suplementami lub Medigap, można zmieniać cały rok. Przez pierwsze 6 miesięcy od kiedy jest aktywna nasza część B Medicare nie musimy odpowiadać na pytania zdrowotne, po tym terminie w większości przypadków musimy odpowiedzieć na pytania odnośnie naszego stanu zdrowia.

Plany typu Medicare Advantage - Plany Przewagowe do Medicare. Możemy zmieniać podczas otwartego okresu zapisowego który co roku przypada między 15 Października a 7 Grudnia

Od roku 2019 CMS (Center for Medicare and Medicaid Services) przywróciło Otwarty Okres Zapisowy na Plany Medicare Advantage. Trwa on od 1 Stycznia do 31 Marca. Osoby zapisane do Planu Medicare Advantage mają jednorazową możliwość zmiany planu Medicare Advantage albo powrotu do Oryginalnego Medicare.

Plany na Lekarstwa możemy zmieniać co roku między 15 Października a 7 Grudnia.

Jak można zmienić plan Medicare?

Kiedy już wiemy na jaki Plan Medicare chcemy się zapisać, musimy wypełnić odpowiednią aplikację. W zależności od typu ubezpieczenia, decyzję o przyjęciu podejmuje urząd Medicare lub firma ubezpieczeniowa, również od tego zależy czy zostaniemy automatycznie wypisani z obecnego programu, czy trzeba powiadomić odpowiednie firmy czy urzędy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami